Contact: Yvonne Vincenten

  info@natuurgeneeskundeleiden.nl

 (06) 511 011 64

Kosten en vergoeding door verzekering

De kosten voor een uitgebreide intake en advies zijn € 134,95 (inclusief BTW). Ik neem circa 2 à 2,5 uur de tijd voor de intake, het doormeten met de bioresonantie, maar ook voor advies over bijvoorbeeld voeding, supplementen, leefstijl of (als dat relevant lijkt) eventuele laboratoriumtesten. Als het een meerwaarde heeft, kijk ik tevens met een speciale microscoop naar de biochemische kenmerken van enkele bloeddruppeltjes. Verder ontvang je op basis van de intake een uitgebreid advies via de mail. Daarnaast begeleid ik jou na het consult, als je met de adviezen aan de slag gaat; via bijvoorbeeld WhatsApp en mailcontact kun je altijd vragen over de adviezen aan me stellen.

De kosten voor een vervolgconsult zijn € 97,50 (inclusief BTW). De duur hiervan is doorgaans circa 1,5 à 2 uur. Na het consult, ontvang je - waar nodig - de uitgewerkte adviezen via de mail.

Als je een laboratoriumonderzoek hebt laten doen, is het soms praktisch dat je tussen onze afspraken door via de mail alvast het advies ontvangt. Dan kun je daarmee alvast aan de slag. De kosten voor dat digitale consult zijn € 40,= (inclusief BTW). De laboratoriumkosten worden helaas niet vergoed.

Soms zijn er na een afspraak diverse bijzonderheden, of geheel nieuwe klachten die zich onverwacht voordoen, die maken dat je heel veel vragen hebt en ik uitgebreide, nieuwe adviezen op maat aan jou geef. Ook daarvoor reken ik dan een digitaal consult van € 40,= (inclusief BTW). Soms werkt een uitgebreid telefonisch consult prettiger; dat bereken ik naar rato van de tijd.

Na de intake of het consult ontvang je via de mail de factuur, die je binnen 30 dagen mag voldoen.

Als het afzeggen of verplaatsen van een afspraak 24 uur vooraf gebeurt, hoeven er geen kosten in rekening te worden gebracht. Op die manier heb ik namelijk nog de mogelijkheid om met iemand anders op die dag en tijd af te spreken. Soms gebeuren er echter onvoorziene zaken, zoals een acute buikgriep, waardoor je op het laatste moment moet afbellen. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt de eigen vergoedingen voor de verschillende complementaire geneeswijzen. Een groot deel van de verzekeraars vergoedt een gedeelte van het consult. Ik voldoe namelijk aan de gestelde voorwaarden en ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ. De kosten voor het consult gaan niet ten koste van het eigen risico.

Check alsjeblieft jouw polis of informeer voor de zekerheid vooraf bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar over de vergoeding. Mijn consulten worden op de factuur omschreven als "Behandeling orthomoleculaire geneeskunde". Voor de zorgverzekeraars geldt daarbij de prestatiecode "24000".

Vanuit de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir. Deze biedt ondersteuning als zich een klacht voordoet. Op hun website is onder meer beschreven via welke route dit door hen wordt aangepakt.


VBAG lidnummer: 21602019

   Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB 16091993