Contact: Yvonne Vincenten

  info@natuurgeneeskundeleiden.nl

 (06) 511 011 64

Kosten en vergoeding door verzekering

De kosten voor een uitgebreide intake met tevens een behandeling en advies zijn € 110,00 (inclusief BTW). Dit houdt in dat ik alle tijd neem voor de intake, het doormeten én behandelen met de bioresonantie, maar ook voor advies over bijvoorbeeld voeding, supplementen, leefstijl of (als dat relevant lijkt) eventuele laboratoriumtesten.

De kosten voor een vervolgconsult zijn € 92,50 (inclusief BTW). Na het consult ontvang je de factuur die je binnen 30 dagen mag voldoen.

Als het afzeggen of verplaatsen van een afspraak 24 uur vooraf gebeurt, hoeven er geen kosten in rekening te worden gebracht. Op die manier heb ik namelijk nog de mogelijkheid om met iemand anders op die dag en tijd af te spreken. Soms gebeuren er echter onvoorziene zaken, zoals een acute buikgriep, waardoor je op het laatste moment moet afbellen. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt de eigen vergoedingen voor de verschillende complementaire geneeswijzen. Een groot deel van de verzekeraars vergoedt een deel van het consult. Ik voldoe namelijk aan de gestelde voorwaarden en ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ.

Check alsjeblieft jouw polis of informeer voor de zekerheid vooraf bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar over de vergoeding. De kosten voor het consult gaan niet ten koste van het eigen risico. Mijn consulten worden op de factuur omschreven als "Behandeling natuurgeneeskunde". Voor een deel van de zorgverzekeraars geldt daarbij de prestatiecode "24005".

Vanuit de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir. Deze biedt ondersteuning als zich een klacht voordoet. Op hun website is onder meer beschreven via welke route dit door hen wordt aangepakt.


VBAG lidnummer: 21602019

   Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB 16091993