Contact: Yvonne Vincenten

 info@natuurgeneeskundeleiden.nl

 (06) 511 011 64

Tijdsduur en kosten van het consult

Het is altijd mijn bedoeling om jou zoveel mogelijk informatie mee te geven, zodat jij zélf leert wat jou precies helpt om je weer fit en in balans te voelen. Ik help jou als het ware om jouw 'eigen gebruiksaanwijzing' goed te leren kennen. Elk mens heeft daarin zijn specifieke aandachtspunten. Er zijn meerdere mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. 

Eerste consult & behandelplan
Belangrijk is om in het eerste consult - de diverse relevante aspecten rondom jouw klachten én herstel zorgvuldig in beeld te brengen - in circa 2 à 2,5 uur; dit betreft het bespreken van jouw klachten en de 2 ingevulde vragenlijsten, het energetisch doormeten met de bioresonantie, maar ook voor advies over bijvoorbeeld voeding, supplementen, leefstijl of (als dat relevant lijkt) eventuele laboratoriumtesten. Als het een meerwaarde heeft, kijk ik tevens met een speciale microscoop naar de biochemische kenmerken van enkele bloeddruppeltjes.
Daarnaast begeleid ik jou na het consult, als je met de adviezen aan de slag gaat; via bijvoorbeeld WhatsApp en de mail kun je altijd vragen over de adviezen aan me stellen.
Op basis van de intake ontvang je een uitgebreid advies via de mail. De kosten voor deze uitgebreide intake zijn € 149,50. Voor het uitwerken van het advies zijn de kosten € 49,50.

Eventueel vervolgconsult
Vaak is na die periode een tweede consult zinvol om een aantal aspecten met de bioresonantie te behandelen en passende adviezen voor de periode erna te geven, zodat je ook voor de langere termijn jouw balans zelf goed kunt behouden. Dat vraagt doorgaans weer om andere ondersteuning, dan in de eerste periode. De kosten voor een vervolgconsult zijn € 119,50. De duur hiervan is doorgaans circa 2 uur. Na het consult, ontvang je - waar nodig - de uitgewerkte, nieuwe adviezen via de mail. De kosten voor het uitwerken van dit advies zijn € 49,50. 

Wanneer sprake is van veel verschillende, langdurige en soms ook complexe klachten, zijn ook daarna nog afspraken nodig. Voor klachten die al tientallen jaren lang aanwezig zijn of die heel hevig zijn, kan soms wel een langere herstelperiode nodig zijn.

Advies op basis van laboratoriumonderzoek
Als je een laboratoriumonderzoek hebt laten doen, is het vaak praktisch dat je tussen onze afspraken door via de mail alvast uitleg over het onderzoek ontvangt. Daarbij wordt toegelicht wat de uitslagen precies inhouden en je ontvangt ook passende adviezen op basis van het onderzoek. Dan kun je daarmee alvast aan de slag. Natuurlijk kun je dan ook vragen stellen en help ik jou zo zorgvuldig mogelijk verder. De kosten voor zo'n digitaal consult zijn in principe € 99,50.
De kosten voor het laboratoriumonderzoek worden helaas niet vergoed.

Kort consult tussendoor
Soms zijn er na een afspraak diverse bijzonderheden, of geheel nieuwe klachten die zich onverwacht voordoen, die maken dat je veel vragen hebt en ik uitgebreide, nieuwe adviezen aan jou geef. Ook daarvoor reken ik dan een digitaal consult van € 59,50. Soms werkt een uitgebreid telefonisch consult prettiger; dat bereken ik naar rato van de tijd. 

Metabolic Balance
Een mooi programma om af te vallen én in balans te komen vormt het voedingsprogramma Metabolic Balance. Dit is ontwikkeld door een Duitse internist en een voedingswetenschapper.
Een voedingsplan op maat wordt opgesteld op basis van een uitgebreid bloedonderzoek dat je zelf kunt laten doen. Ook horen er begeleidende consulten bij om jou écht goed én jouw voeding én jouw leefgewoonten te helpen aanpassen; wat je namelijk leert zijn leefgewoonten én voeding die jou goed in balans helpen én je leert ook wat jou juist uit balans brengt. Die verandering vraagt de nodige aandacht en bewustwording om jouw balans goed te krijgen én te houden, ook met momenten dat je van lekkere dingen geniet in het weekend of als je bijvoorbeeld uit eten gaat. 
Daarbij zal ook aandacht zijn voor eventuele supplementen die jou ondersteunen bij specifieke processen van jouw lichaam.
Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor orthomoleculaire geneeswijzen kun je ongeveer de helft van de kosten voor de consulten vergoed krijgen. Die vergoedingen kun je zelf nagaan, zodat je weet hoe dat voor jou is. 

 

Factuur en vergoeding door verzekering

Na de intake of het consult ontvang je via de mail de factuur, die je binnen 30 dagen mag voldoen.

Als het afzeggen of verplaatsen van een afspraak 24 uur vooraf gebeurt, hoeven er geen kosten in rekening te worden gebracht. Op die manier heb ik namelijk nog de mogelijkheid om met iemand anders op die dag en tijd af te spreken. Soms gebeuren er echter onvoorziene zaken, zoals een acute buikgriep, waardoor je op het laatste moment moet afbellen. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor; ik stel me dan graag flexibel op en plan gewoon een nieuwe datum met jou.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt de eigen vergoedingen voor de verschillende complementaire geneeswijzen. Een groot deel van de verzekeraars vergoedt een gedeelte van mijn consulten; deze vergoeding geldt niet voor een losse Reikibehandeling. 
De vergoeding vanuit een groot deel van de verzekeraars geldt wel voor de andere consulten, omdat ik voldoe aan de gestelde voorwaarden en aangesloten ben bij beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ. De kosten voor het consult gaan niet ten koste van het eigen risico.

Check alsjeblieft jouw polis of informeer voor de zekerheid vooraf bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar over de vergoeding. Mijn consulten worden op de factuur omschreven als "Behandeling orthomoleculaire geneeskunde". Voor de zorgverzekeraars geldt daarbij de prestatiecode "24000".

Vanuit de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir. Deze biedt ondersteuning in de vorm van een onafhankelijke klachtenfunctionaris als zich een klacht voordoet. Als zich onverhoopt een klacht voordoet over een behandeling, dan bespreek ik die graag eerst met jou. Op de website van Quasir is onder meer beschreven via welke route dit door hen wordt aangepakt. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

 

 

VBAG lidnummer: 21602019

BTW ID nummer: 139521744BO1

   Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB 16091993