Contact: Yvonne Vincenten

 info@natuurgeneeskundeleiden.nl

 (06) 511 011 64

Tijdsduur en kosten van het consult

Het is altijd mijn bedoeling om met zo min mogelijk consulten, jou zoveel mogelijk informatie mee te geven, zodat jij zélf leert wat jou precies helpt om je weer fit en in balans te voelen. Ik help jou als het ware om jouw
'eigen gebruiksaanwijzing' goed te leren kennen. Elk mens heeft daarin zijn specifieke aandachtspunten.

Daarom neem ik voor het eerste consult - om de diverse relevante aspecten rondom jouw klachten én herstel zorgvuldig in beeld te brengen - circa 2 à 2,5 uur de tijd; dit betreft het bespreken van jouw klachten en de 2 ingevulde vragenlijsten, het energetisch doormeten met de bioresonantie, maar ook voor advies over bijvoorbeeld voeding, supplementen, leefstijl of (als dat relevant lijkt) eventuele laboratoriumtesten. Als het een meerwaarde heeft, kijk ik tevens met een speciale microscoop naar de biochemische kenmerken van enkele bloeddruppeltjes.
Verder ontvang je op basis van de intake een uitgebreid advies via de mail.
Daarnaast begeleid ik jou na het consult, als je met de adviezen aan de slag gaat; via bijvoorbeeld WhatsApp en de mail kun je altijd vragen over de adviezen aan me stellen.
De kosten voor deze uitgebreide intake zijn € 149,50. Voor het uitwerken van het advies zijn de kosten € 49,50.
Doorgaans kunnen mensen circa 3 maanden aan de slag op basis van dit deze intake en het persoonlijke advies.

Vaak is na die periode een tweede consult zinvol om een aantal aspecten met de bioresonantie te behandelen en passende adviezen voor de periode erna te geven, zodat je ook voor de langere termijn jouw balans zelf goed kunt behouden. Dat vraagt doorgaans weer om andere ondersteuning, dan in de eerste periode. De kosten voor een vervolgconsult zijn € 119,50. De duur hiervan is doorgaans circa 2 uur. Na het consult, ontvang je - waar nodig - de uitgewerkte, nieuwe adviezen via de mail. De kosten voor het uitwerken van dit advies zijn € 49,50. 

Wanneer sprake is van veel verschillende, langdurige en soms ook complexe klachten, zijn ook daarna nog afspraken nodig. Voor klachten die al tientallen jaren lang aanwezig zijn of die heel hevig zijn, kan soms wel een langere herstelperiode nodig zijn.

Als je een laboratoriumonderzoek hebt laten doen, is het vaak praktisch dat je tussen onze afspraken door via de mail alvast uitleg over het onderzoek ontvangt. Daarbij wordt toegelicht wat de uitslagen precies inhouden en je ontvangt ook passende adviezen op basis van het onderzoek. Dan kun je daarmee alvast aan de slag. Natuurlijk kun je dan ook vragen stellen en help ik jou zo zorgvuldig mogelijk verder. De kosten voor zo'n digitaal consult zijn in principe € 99,50.
De kosten voor het laboratoriumonderzoek worden helaas niet vergoed.

Soms zijn er na een afspraak diverse bijzonderheden, of geheel nieuwe klachten die zich onverwacht voordoen, die maken dat je heel veel vragen hebt en ik uitgebreide, nieuwe adviezen op maat aan jou geef. Ook daarvoor reken ik dan een digitaal consult van € 59,50. Soms werkt een uitgebreid telefonisch consult prettiger; dat bereken ik naar rato van de tijd. 

Specifiek voor het voedingsprogramma Metabolic Balance geldt dat, op basis van jarenlange ervaring, dit alleen als één geheel wordt aangeboden. Het omvat een uitgebreid bloedonderzoek dat je zelf kunt laten doen. Daarnaast zijn er, met die bloeduitslag en andere gegevens van jou, kosten voor een voedingsprogramma op maat. Ook horen er 10 korte consulten bij om jou écht goed én jouw voeding én jouw leefgewoonten te helpen aanpassen; wat je namelijk leert zijn leefgewoonten én voeding die jou goed in balans helpen én je leert ook wat jou juist uit balans brengt. Die verandering vraagt de nodige aandacht en bewustwording om jouw balans goed te krijgen én te houden, ook met momenten dat je van lekkere dingen geniet in het weekend of als je bijvoorbeeld uit eten gaat. 
Daarbij zal ook aandacht zijn voor eventuele supplementen die jou ondersteunen bij specifieke processen van jouw lichaam. De kosten hiervoor zijn circa € 975; dit is inclusief het persoonlijke voedingsplan. Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor orthomoleculaire geneeswijzen kun je ongeveer de helft van de kosten voor de consulten vergoed krijgen. Die vergoedingen kun je zelf nagaan, zodat je weet hoe dat voor jou is. 

 

Factuur en vergoeding door verzekering

Na de intake of het consult ontvang je via de mail de factuur, die je binnen 30 dagen mag voldoen.

Als het afzeggen of verplaatsen van een afspraak 24 uur vooraf gebeurt, hoeven er geen kosten in rekening te worden gebracht. Op die manier heb ik namelijk nog de mogelijkheid om met iemand anders op die dag en tijd af te spreken. Soms gebeuren er echter onvoorziene zaken, zoals een acute buikgriep, waardoor je op het laatste moment moet afbellen. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor; ik stel me dan graag flexibel op en plan gewoon een nieuwe datum met jou.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt de eigen vergoedingen voor de verschillende complementaire geneeswijzen. Een groot deel van de verzekeraars vergoedt een gedeelte van het consult. Ik voldoe namelijk aan de gestelde voorwaarden en ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ. De kosten voor het consult gaan niet ten koste van het eigen risico.

Check alsjeblieft jouw polis of informeer voor de zekerheid vooraf bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar over de vergoeding. Mijn consulten worden op de factuur omschreven als "Behandeling orthomoleculaire geneeskunde". Voor de zorgverzekeraars geldt daarbij de prestatiecode "24000".

Vanuit de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir. Deze biedt ondersteuning als zich een klacht voordoet. Op hun website is onder meer beschreven via welke route dit door hen wordt aangepakt.

 

 

VBAG lidnummer: 21602019

   Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB 16091993